SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

„SPÓJNIK”
w Wyszkowie

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 23/31, 07-200 Wyszków
e-mail: smspojnik@gmail.com

Zmiany w Zarządzie Spółdzielni

Szanowni Członkowie i Mieszkańcy Spółdzielni !

Rada Nadzorcza uprzejmie informuje, że dotychczasowy Prezes Zarządu Pan Tomasz Buźniak złożył rezygnację z pełnienia swojej funkcji. Zakończenie wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu nastąpi z dniem 30 czerwca 2023 roku.

W związku z zaistniałą sytuacją Rada Nadzorcza ogłosiła konkurs w celu uzupełnienia składu Zarządu. O jego wynikach będziemy Państwa informować.

Konkurs na Prezesa Zarządu Spółdzielni

Szanowni Państwo !

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „SPÓJNIK” w Wyszkowie ogłasza konkurs w celu wyłonienia Prezesa Zarządu Spółdzielni.

W związku z powyższym podajemy do Państwa wiadomości dokumenty związane z konkursem:

Ogłoszenie o konkursie – znajduje się tu .

Regulamin konkursu i wymagane oświadczenia – znajdują się tu .

Klauzula Informacyjna

W celu zapoznania się z Klauzulą Informacyjną Spółdzielni Mieszkaniowej „SPÓJNIK” w Wyszkowie proszę kliknąć tu.

Władze Spółdzielni

W celu poznania władz Spółdzielni Mieszkaniowej „SPÓJNIK” w Wyszkowie proszę kliknąć tu.

Remonty i postępowania ofertowe

W celu zapoznania się z planowanymi robotami remontowymi oraz przetargami i postępowaniami ofertowymi w SM „SPÓJNIK” proszę kliknąć tu.

Ogłoszenia

W celu zapoznania się z najnowszymi ogłoszeniami w SM „SPÓJNIK” proszę kliknąć tu.