SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

„SPÓJNIK”
w Wyszkowie

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 23/31, 07-200 Wyszków
e-mail: smspojnik@gmail.com

WŁADZE SPÓŁDZIELNI

Zarząd SM „SPÓJNIK” w Wyszkowie:
  – Prezes Zarządu – Sylwester Gąsiewski
  – Wiceprezes Zarządu – Piotr Kalinowski

SKŁAD RADY NADZORCZEJ:

Arkadiusz Król – Przewodniczący RN
Andrzej Szczesny – Z-ca Przewodniczącego RN
Marian Kwieciński – Sekretarz RN
Katarzyna Domalewska – członek RN
Monika Królikowska – członek RN